COVID-19 избухва във фермите за норки

Над 20 милиона норки ще бъдат избити само в Европа.

Изпрати спешен призив

Време е да затворим фермите.

До края на годината над 20 милиона норки във ферми за кожи ще бъдат избити само в Европа.
Тази есен те няма да намерят смъртта си в газови камери заради кожите си, а заради COVID-19 при норките.


Фермите за кожи от норки се оказват най-чувствителните на заразата животновъдни обекти. Нещо повече — установи се, че вирусът не само може да се пренася от човек на животно и обратно, но и мутира така, че става по-слабо чувствителен на антитела. Според учените това създава риск разработваните по цял свят ваксини да бъдат по-малко ефективни и дори безполезни.

След тази информация, Дания — най-големият производител на ценни кожи в Европа взе решение да ликвидира всичките си близо 17 милиона норки в над 1000 ферми. Това е значителен удар за индустрията и загубите за държавата са огромни, но решението е в името на общественото здраве. Нидерландия беше първата страна, която преди няколко месеца установи, че фермите за норки са потенциални резервоари на COVID-19. Повече от половината ферми там вече са ликвидирани, а от март 2021 г. цялата кожухарска индустрия ще бъде забранена. Швеция, Италия, Испания и САЩ също изнесоха данни за заразени ферми.

У нас институциите отказват да обърнат сериозно внимание на този проблем. Министерството на здравеопазването мълчи, Министерството на земеделието — мълчи, а комисиите по околна среда и земеделие в Народното събрание повече от една година отказват да гласуват законопроекта за забрана на фермите за ценни кожи. Все по-важен мотив в този законопроект е именно рискът от фермите за общественото здраве.

Години наред алармираме българските институции за всички вредни последствия от съществуването на тези обекти. Днес тези рискове се доказват с болезнени факти. Отглеждането на диви животни в тесни клетки, далеч от естествената им среда, в условия на постоянен стрес и страдание — освен безумна жестокост е и причина за големия брой инфекциозни и заразни заболявания. Между тях: COVID-19. Фермите за кожи са безсмислена жестокост към животни, опасни за хората и вредни за околната среда.

Призоваваме Ви да изпратите писмо до българските институции и да изразите Вашата позиция, като ги призовете да прекратят веднага деността на фермите за ценни кожи у нас и да гласуват спешно законопроекта за забрана добива на ценни кожи в България.

Тук ще намерите примерен призив, или напишете свой кратък текст — не забравяйте да сложите имената си накрая.

Примерен призив към институциите

или Срокът за общественото обсъждане на законопроекта изтече на 19 октомври. Благодарим за подкрепата! Ще Ви държим в течение за развитието на законопроекта – следете ни във Facebook и Instagram.

{ДВЕ ИМЕНА}

Споделете този сайт

Помогнете повече хора да застанат в защита на животните, хората и природата – време е да затворим фермите за норки

До: primeminister@government.bg, zem412@parliament.bg, KOSV@parliament.bg, minister@mzh.government.bg, minister@mh.government.bg

До:
Г-н Бойко Борисов
Министър-председател на Република България

Копие до:
Г-жа Десислава Танева
Министър на земеделието храните и горите

Проф. д-р Костадин Ангелов
Министър на здравеопазването

Г-жа Мария Белова
Председател на парламентарната комисия по земеделието и храните

Г-жа Ивелина Василева
Председател на парламентарната комисия по околна среда и води


Уважаеми г-н Борисов,
Уважаема г-жо Танева,
Уважаеми проф. Ангелов,
Уважаема г-жо Белова,
Уважаема г-жо Василева,


Изпращам това писмо до всички Вас с огромна молба да направите всичко необходимо, за да прекратите дейността на съществуващите ферми за ценни кожи от норки и да забраните този жесток за животните и изключително опасен за хората бизнес!


Защо искам това от Вас:


Защото капката, която прелива чашата, е сериозният и пренебрегван от българските власти риск за общественото здраве, произлизащ от този вид дейност.


Какви са фактите от последните дни?


Лавинообразно нараства информацията идваща от Дания, Холандия, САЩ, Испания, Италия и Швеция за това, че фермите за ценни кожи са потенциален резервоар за COVID-19.


Фактите и изследванията в тази област станаха причина Дания — най-големият производител на ценни кожи в Европа, да нареди ликвидиране на всички близо 17 милиона норки във фермите си и да прекрати дейността на над 1000 животновъдни обекта. Решение, което ще коства милиарди евро разходи на страната. Дни преди това датските ветеринарни власти установиха наличието на опасния вирус в норки от 207 ферми.


Премиерът на Дания обоснова решението за ликвидиране на животните с това, че вирусът е мутирал в норките и след това се е разпространил обратно в хората. Тя каза, че мутациите, открити при норки и хора, показват намалена чувствителност към антитела. По този начин разработваните ваксини вероятно ще бъдат по-малко ефективни или дори безполезни. Целта е да се спре разпространението на мутиралия чрез норките вирус по света.


Опасната мутация на коронавируса в норките се потвърди и от публикация на най-реномираното научно списание “Science“. СЗО (Световната здравна организация) също публикува потвърждение на информацията: https://www.who.int/csr/don/06-november-2020-mink-associated-sars-cov2-denmark/en/


В началото на октомври Холандия, която първа въведе система за задължително тестване на трупове на норки от ферми и установи наличието на COVID-19 в повече от половината ферми в страната, нареди ликвидирането на милиони норки и взе решение да забрани завинаги съществуването на ферми за ценни кожи до 2021. Там също бе установено заразяване от човек към норка и обратно.


В същото време у нас преди повече от година в Народното събрание беше внесен законопроект за забрана на фермите за ценни кожи, в който наред с всички вредни влияния от този жесток бизнес са описани и значителните рискове за човешкото здраве и здравето на животните. В потвърждение на рисковете от разпространение на заразни заболявания, опасни за човешкото здраве, в становища са се произнесли някои от най-компетентните органи в тази област като Центъра за оценка на риска по хранителната верига и Български ветеринарен съюз.


Същият този законопроект стои неразгледан от парламентарните комисии повече от година, а многократните ни писма за спешността от разглеждането му остават без отговор.


Докато компетентните институции в страната говорят ежедневно за ескалиращия брой заразени и смъртни случаи заради COVID-19 и за необходимостта от всякакъв тип мерки за ликвидиране на заразата, ние сме свидетели на тотална липса на категорично действие относно риска, който представляват фермите за ценни кожи за общественото здраве, и за мерките, които държавата е предприела или смята да предприеме, за да се справи с този проблем.


В качеството си на гражданин на тази страна, който отстоява правото си на пълноценна комуникация с институциите, настоявам за предприемането на конкретни мерки за опазване на общественото здраве, здравето и хуманното отношение към животните и опазването на природата.


Призовавам министър-председателя г-н Борисов да нареди незабавно прекратяване дейността на съществуващите животновъдни обекти за отглеждане на норки в България, заради значителните рискове за общественото здраве.


Призовавам министър Десислава Танева да ангажира компетентните органи към Министерството на земеделието, храните и горите с ликвидирането на всички възможни рискове от възникване на заболяване на COVID-19 в съществуващите животновъдни обекти за отглеждане на норки — в това число рисковете от продукцията, суровините, материалите, биологичните отпадъци и фуражите.


Призовавам министър Костадин Ангелов да ангажира компетентните органи в Министерството на здравеопазването с публично оповестяване на информацията свързана с COVID-19, касаеща фермите за норки, както в страната, така и по света — в това число броя на извършените тестове и резултатите от тях, както на работниците и служителите във фермите за кожи, така и на животните. Както и да се дава информация за напредъка в научните изследвания в тази посока.


Призовавам председателя на парламентарната комисия по земеделието и храните г-жа Мария Белова да свика спешно заседание за подновяване на разглеждане на законопроекта за забрана добива на ценни кожи в България, като се обърне изрично внимание на риска за общественото здраве и научните данни в тази посока от другите страни.


Призовавам председателя на парламентарната комисия по околната среда и водите г-жа Ивелина Василева да свика заседание за спешно разглеждане на законопроекта за забрана добива на ценни кожи в България, за да се гласува забраната на фермите за ценни кожи и да се придвижи за разглеждане в пленарна зала.


Вярвам, че моята воля съвпада с волята на много български граждани, които от години наблюдават бездействие по отношение на един толкова важен както за животните, така и за хората проблем, какъвто е съществуването на ферми за ценни кожи.


Моля да получа входящ номер.


С уважение,

До: primeminister@government.bg, zem412@parliament.bg, KOSV@parliament.bg, minister@mzh.government.bg, minister@mh.government.bg

До:
Г-н Бойко Борисов
Министър-председател на Република България


Копие до:
Г-жа Десислава Танева
Министър на земеделието, храните и горите

Проф. д-р Костадин Ангелов
Министър на здравеопазването

Г-жа Мария Белова
Председател на парламентарната комисия по земеделие и храни

Г-жа Ивелина Василева
Председател на парламентарната комисия по околна среда и води


Уважаеми г-н Борисов,
Уважаема г-жо Танева,
Уважаеми проф. Ангелов,
Уважаема г-жо Белова,
Уважаема г-жо Василева,


Изпращам това писмо до всички Вас с огромна молба да предприемете всички необходими действия, в рамките на правомощията си, за да бъде прекратена дейността на съществуващите ферми за добив на ценни кожи от норки и да бъде приета забрана на този жесток за животните и изключително опасен за хората бизнес.


• Повече от две години една от най-мащабните граждански инициативи в България се опитва да привлече вниманието на компетентните органи върху необходимостта да се предприемат адекватни действия по отношение добива на ценни кожи в България. В ретроспективен план за няколко месеца бяха събрани над 51 000 подписа в подкрепа на законопроект за забрана на фермите за ценни кожи;
• Изпратени са отворени писма от над 64 организации и хиляди граждани, в подкрепа на забраната;
• Извършено бе проучване на общественото мнение, показващо, че 75% от българите не приемат убиването на животни единствено заради кожите им, а 65,6% са за пълна забрана на този бизнес;
• По повод внасянето в Народното събрание на законопроект за въвеждане на забрана за добив на ценни кожи бяха представени редица експертни и научни становища от най-компетентните институти и органи, доказващи вредата от съществуването на ферми за кожи (между тях на БАН, МОСВ, ЦОРХВ, ИБЕИ, БВС и др.), както и икономически анализ, доказващ, че официалните декларирани приходи от този бизнес на територията на България са нищожни и няма никакви икономически дивиденти от него.


Неглижирането от българските институции на повдигнатите въпроси продължава необосновано дълъг период и това основателно буди съмнения за тенденциозност и протекция върху конкретен бизнес проект. Единственото ведомство, което до момента е заело адекватна, експертна позиция за рисковете от този вид дейност и за подкрепа на нейната забрана е МОСВ.


Недопустимо обаче, в контекста на пандемията, причинена от COVID-19, се явява сериозният и пренебрегван от българските власти риск за общественото здраве от този вид дейност.


Какви са фактите от последните дни:


Лавинообразно нарастват сведенията от Дания, Нидерландия, Испания, Италия, САЩ и Швеция — фермите за норки са резервоари на COVID-19 и благоприятна среда за мутация на вируса.


Изследванията в тази област станаха причина в Дания — гиганта в производството на ценни кожи в Европа и в света (Дания се явява най-големият световен производител на ценни кожи с около 40% пазарен дял), да бъде взето решение за ликвидиране на всички 17 милиона отглеждани норки и да бъде прекратена дейността на над 1000 животновъдни обекта за няколко години напред. Решение, което ще коства вероятно милиарди евро разходи и загуби на страната. Дни преди това датските ветеринарни власти установиха наличието на мутирал щам от опасния вирус в норки от 207 ферми.


Премиерът на Дания обоснова решението за ликвидиране на животните с това, че вирусът е мутирал в норките и след това се е разпространил в хората. Бе пояснено, че мутациите, открити при норки и хора, показват намалена чувствителност към антитела. По този начин разработваните сега ваксини вероятно ще бъдат по-малко ефективни или дори безполезни. Целта е да се спре разпространението на мутиралия вирус от норка по целия свят. Увеличават се случаите в Дания, в които е установено наличието на мутиралия вирус от норки в хора.


Опасната мутация на коронавируса в норките се потвърди и от публикация на най-реномираното научно списание: „Science“. Новината беше масово разпространена в издания като National Geographic и редица европейски и международни ежедневници, включително и в българските медии. Световната здравна организация (СЗО) също публикува потвърждение на информацията: https://www.who.int/csr/don/06-november-2020-mink-associated-sars-cov2-denmark/en/


В началото на октомври Нидерландия, която първа въведе система за задължително тестване на трупчета на норки от ферми и установи наличието на COVID-19 в повече от половината ферми в страната, нареди ликвидирането на милиони норки и взе решение да забрани завинаги съществуването на ферми за ценни кожи. Там също бе установено заразяване от човек на норка и обратно.


В същото време у нас преди повече от година в Народното събрание беше внесен законопроект за забрана на фермите за ценни кожи, в който наред с всички вредни влияния от този жесток бизнес са описани и значителните рискове за човешкото здраве и здравето на животните. В потвърждение на рисковете от разпространение на заразни заболявания, опасни за човешкото здраве, в становища са се произнесли някои от най-компетентните органи в тази област като Центъра за оценка на риска по хранителната верига и Български ветеринарен съюз.


Същият този законопроект продължава да е неразгледан от парламентарните комисии повече от година, а многократните ни писма за спешността от разглеждането му остават без отговор.


Докато във фокуса на общественото внимание компетентните институции в страната говорят ежедневно за ескалиращия брой заразени и смъртни случаи заради COVID-19 и за необходимостта от всякакъв тип мерки за ликвидиране на заразата, то сме свидетели на тотална липса на публична информация относно риска, който представляват фермите за ценни кожи за общественото здраве и за мерките, които държавата е предприела или смята да предприеме, за да се справи с този проблем. По този начин се нарушават основни конституционни права на гражданите, свързани с право на информация и право на здравословна среда на живот.


В качеството си на гражданин на тази страна, който отстоява правото си на пълноценна комуникация с институциите, настоявам за предприемането на конкретни мерки за опазване на общественото здраве, здравето и хуманното отношение към животните и опазването на природата.


С оглед всичко изложено,


Призовавам министър-председателя г-н Борисов да разпореди предприемане на всички необходими действия за незабавно прекратяване на дейността на съществуващите животновъдни обекти за отглеждане на норки в България, заради значителните рискове за общественото здраве.


Призовавам министър Десислава Танева да ангажира компетентните органи към Министерството на земеделието, храните и горите с ликвидиране на всички възможни рискове от възникване на заболяването COVID-19 в съществуващите животновъдни обекти за отглеждане на норки. В това число рисковете от продукцията, суровините, материалите, биологичните отпадъци и фуражите.


Призовавам министър Костадин Ангелов да ангажира компетентните органи в Министерството на здравеопазването с публично оповестяване на информацията, свързана с COVID-19, касаеща фермите за норки, както в страната, така и по света. В това число броя на извършените тестове и резултатите от тях, както на работниците и служителите във фермите за кожи, така и на животните. Както и да се дава информация за напредъка в научните изследвания по този въпрос.


Призовавам председателя на парламентарната комисия по земеделието и храните г-жа Мария Белова да свика спешно заседание на комисията за подновяване разглеждането на законопроекта за забрана добива на ценни кожи в България. Като се обърне изрично внимание на риска за общественото здраве и научните международни данни по този въпрос.


Призовавам председателя на парламентарната комисия по околната среда и водите г-жа Ивелина Василева да свика заседание на комисията за спешно разглеждане на законопроекта за забрана добива на ценни кожи в България, за да се гласува забраната на фермите за ценни кожи и да се придвижи за разглеждане в пленарна зала.


Вярвам, че моята воля съвпада с волята на много български граждани, които от години наблюдават бездействието по отношение на един толкова важен както за животните, така и за хората проблем, какъвто е съществуването на ферми за ценни кожи!


Моля да получа входящ номер.


С уважение,